สปอนเซอร์:

Toluna

1 bis rue Collange 92593 Levallois-Perret Cedex France

ประเภทผลิตภัณฑ์: งานวิจัยทางการตลาด

วิธีการติดต่อ: อีเมล


Asia Direct Broker

No. 626 BBD Building (Rama 4) Fl. 11

ประเภทผลิตภัณฑ์: ประกันภัย

วิธีการติดต่อ: โทรศัพท์และอีเมล


UNICEF Thailand

ที่อยู่: 19 ถ. พระอาทิตย์ เขตพระนคร กทม. 10200

ประเภทผลิตภัณฑ์: ระดมทุนบริจาค

วิธีการติดต่อ: โทรศัพท์


FWD Life Insurance PCL.

14th Floor, 16th Floor, 27th Floor, 28th Floor,

29th Floor, 130-132 Sindhorn Building Tower

3, Withayu Road, Lumpini, Pathumwan 14th Floor, 16th Floor, 27th Floor, 28th Floor, 29th Floor, 130-132 Sindhorn Building Tower 3, Withayu Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

https://www.fwd.co.th/en/


New Hampshire Insurance Company

21st – 23rd Floor, Siam Tower, 989 Rama 1 Road, Patumwan, Bangkok 10330

ประเภทผลิตภัณฑ์: ประกันภัย

วิธีการติดต่อ: โทรศัพท์และอีเมล


Lightspeed GMI

ที่อยู่: Suite 1104, Level 11,46 Market Street, Sydney 2000 NSW, Australia

ประเภทผลิตภัณฑ์: งานวิจัยทางการตลาด

วิธีการติดต่อ: อีเมล


Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL.

Empire Tower 40 fl., 1 South Sathorn

Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120

https://www.tokiomarine.com/th/en/personal/discover.html


Cigna Insurance Public Company Limited

Address: 7th and 10th Floor, Q House Ploenjit Building 598 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Product: Insurance

Communication: Phone